<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by "Polidesign" Ltd.  >>>
  Снимките са на синтезирани диаманти и кристални структури. Някой от кристалите са непознати в научните среди, защото налягането при което са синтезирани е много над постиженията на други фирми  и институти занимаващи се с HPHT  (технологии за свръх високи налягания и температури). Камерата за свръх високи налягания в която е извършен синтезът е собствена разработка.
КАРТА НА САЙТА
EN
BGtop
1503_8 diamant 200 mk D1500 Picture 002
Pnklec02 Picture 003 Pnklec03 Picture 016
pnklec04 Picture 019 Picture 020 Picture 021
n3 Picture 017 pnkrek03 Picture 037
СИНТЕЗ НА ДИАМАНТИ
Руская версия